Правила використання

1. Використання інтернет-сайту x-travel.com.ua (далі «Сайт») та доступ до нього визначаються цими Правилами користування інтернет сайтом x-travel.com.ua (далі «Правила»).

2. Сайт є інформаційним ресурсом, що надається x-travel.com.ua користувачеві мережі Інтернет (далі – «Користувач»), російською та українською мовами. У разі наявності протиріч між версіями Сайту російською та українською мовами, переважну силу має версія Сайту російською мовою.

3. Починаючи використовувати цей Сайт, Користувач висловлює свою згоду з цими Правилами у повному обсязі. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Правил, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

4. Ці Правила можуть бути змінені x-travel.com.ua без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Правил набирає чинності з моменту її розміщення на цьому Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Користувач самостійно відстежує дані зміни та приймає рішення щодо можливості подальшого використання Сайту. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними до Правил, Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту.

5. x-travel.com.ua не дає жодних запевнень чи гарантій у тому, що функціональні можливості цього Сайту будуть надаватися безперебійно, без помилок, що недоліки будуть виправлені. x-travel.com.ua не гарантує, але докладає всіх можливих зусиль для забезпечення безпечного використання Сайту та відсутності будь-яких вірусів на Сайті або сервері, що підтримує доступ до зазначеного Сайту.

6. x-travel.com.ua не робить жодних заяв чи запевнень щодо використання контенту цього Сайту з точки зору їх достовірності, точності, достатності, корисності, своєчасності, надійності тощо.

7. x-travel.com.ua не несёт ответственности перед Пользователем или какой-либо другой стороной за любые убытки, включая без ограничений любые прямые и косвенные убытки, связанные с использованием, утратой возможности эксплуатации, утратой данных, неполучением прибыли, вследствие судебного иска, халатности или любых иных обстоятельств, имеющих отношение или возникающих из использования Сайта, услуг или контента настоящего Сайта или по причине работы Сайта, услуг или продуктов, описанных на Сайте, даже если x-travel.com.ua был проинформирован о возможности таких убытков.

8. Якщо Користувач незадоволений будь-яким елементом Сайту або будь-якими викладеними умовами, єдиний засіб захисту його прав полягає в тому, щоб припинити використання Сайту.

9. Сайт містить матеріали, такі як текст, фотографії та інші зображення, звук, дані, програмне забезпечення, графіку та логотипи, захищені авторським правом та/або іншими інтелектуальними правами. Імена, назви, зображення, логотипи та товарні знаки, що ідентифікують x-travel.com.ua, або третіх осіб та їх продукцію чи послуги, належать x-travel.com.ua та/або третім особам. Використання цих елементів на Сайті не може вважатися наданням ліцензії або права щодо будь-якого товарного знака або будь-якої іншої інтелектуальної власності, що належить або третім особам.

10. Використання будь-якого матеріалу, розміщеного на Сайті, цитування в засобах масової інформації можливе лише з посиланням на джерело із зазначенням Інтернет-сторінки, з якої ці матеріали були взяті. Користувач має право використовувати інформацію з цього Сайту за умови збереження її «як є» і без змін усієї інформації про авторське право та товарні знаки.

Якщо в цьому пункті не зазначено інше, Користувач не має права: • будь-яким чином змінювати, виправляти або спотворювати Сайт або якусь його частину; • створювати похідні твори на базі Сайту; у явній формі дозволених застосовним законодавством будь-яке програмне забезпечення, що використовується в рамках Сайту.

11. x-travel.com.ua не несе відповідальності за утримання інших Інтернет-сайтів, включаючи веб-сайти, через які Користувач міг отримати доступ до цього Сайту або на які Користувач міг перейти з цього Сайту. x-travel.com.ua не несе ніякої відповідальності у зв’язку з такими сайтами або посиланнями. Якщо на Сайті надані гіперпосилання на Інтернет-сайт третьої сторони, таке гіперпосилання не означає, що x-travel.com.ua перевірило або схвалило відповідний сайт третьої сторони або його зміст або що виражає схвалення, спонсорує або підтримує афілійовані відносини з таким Інтернет-сайтом, його власниками чи провайдерами.

12. Якщо під час відвідування Сайту Користувач залишає на ньому свої особисті дані, заповнює заявку, бере участь у конкурсі або надає інші відомості, такі відомості можуть бути зібрані та використані для надання Користувачеві інформації про послуги x-travel. com.ua. Персональні дані користувача обробляються відповідно до Правил обробки персональних даних x-travel.com.ua та законодавства України.

13.  В окремих випадках правила використання певних матеріалів, зокрема які стосуються конкурсів, лотереїв, завантаження інформації тощо, можуть суперечити цим Правилам. При виникненні різночитань та протиріч між загальними правилами та специфічними умовами конкретного випадку останні мають переважну силу.

14. Ці Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

15. Ці Правила набувають чинності з моменту вираження Користувачем згоди з їх умовами у порядку, передбаченому пунктом 3 цих Правил.

This site is registered on wpml.org as a development site.